ADP Dakbedekkingsbedrijf

JB Printing

Lidmaatschap

Het doel van de VDS is liefhebbers van duiven met een eigen vliegstijl met elkaar in contact te brengen en kennis, ervaringen en vliegduiven met elkaar uit te wisselen.

De VDS zet zich al decennialang in voor het behoud, de promotie en de ontwikkeling van een breed scala in- en uitheemse vliegduivenrassen, zoals: hoogvliegers, tuimelaars, rollers en duikvluchtduiven.

De filosoof, uit de duivenseries (P. Voegtle, 2013)

Wat krijgt u als lid?

De regendanser, uit de duivenseries (P. Voegtle, 2009)

Contributie

De contributie bedraagt € 20,- per jaar. Deze kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL68INGB0000779258 t.n.v. Vrienden van de Vliegduivensport; onder vermelding van contributie en/of ringen. Voor overmaking vanuit het buitenland: IBAN: NL68INGB0000779258 en BIC: INGBNL2A.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven via het secretariaat onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het te houden vliegras(sen).

De vader, uit de duivenseries (P. Voegtle, 2011)

Een van de vele werken van Jan Hatzmann (1957-2011)