ADP Dakbedekkingsbedrijf

JB Printing

Nieuws

Jaarvergadering VDS d.d. 1 april 2023 in de Kiekmure te Harderwijk

6 april 2023

Door: Jos Ankone

De voorzitter opende de bijeenkomst door iedereen van harte welkom te heten. De opkomst was dit keer, ondanks dat het de voorjaarsbijeenkomst betrof, heel groot. Ca. 70 leden waren aanwezig. Iedereen werd ontvangen met koffie en cake.

Volgens de voorzitter was het een beetje feest vandaag. De reden was dat ons lid Willem de Rijk werd benoemd als lid van verdienste. Dit door zijn vele jaren inzet voor de vereniging. Genoemd werden bestuursfuncties, redactie en zijn duivenbesprekingen op de clubdagen. Willem was zeer verrast en kreeg een oorkonde en een bos bloemen.

Harm Haitsma stelde voor om de voorjaarsbijeenkomst een paar weken later te houden dit om de handel van jonge duiven te bevorderen. Na een korte discussie bleek hier weinig animo voor te zijn. Jan de Wit vertelde dat hij Nederlandse helmduiven naar het Centrum van Genetische Bronnen Nederland bij de universiteit te Wageningen had gebracht om sperma af te laten nemen. De bedoeling was om van de Nederlandse sierduiven rassen sperma te laten invriezen om deze rassen voor de toekomst veilig te stellen.

Onze penningmeester behandelde onze financiële positie. De kascommissie bracht een positief verslag uit. Volgend jaar gaat de kascommissie bestaan uit de heren Ben Hafmans en Willen de Rijk. Bij de bestuursverkiezing was aftredend en herkiesbaar onze voorzitter Wim Rodenburg. Er waren geen tegenkandidaten. Als aanvullend bestuurslid nam plaats Simon Visser. Er waren geen tegenkandidaten. Simon gaat de komende tijd hand- en spandiensten verrichten. Onze penningmeester Jan Pijlman gaf aan volgend jaar afredend en niet meer herkiesbaar te zijn.

Na een korte pauze nam de voorzitter weer het woord. Hij was blij om mede te kunnen delen dat het probleem met de kooien was opgelost. De plaatselijke postduivenvereniging gaat ophouden te bestaan. Omdat wij al jaren kooien van hen huren, konden wij 120 kooien gratis overnemen. Ons lid Henk van den Berg uit Heerde wilde de kooien thuis opslaan en meenemen naar de komende clubdagen. De vereniging is Henk daar zeer dankbaar voor. Dit jaar zal er een hokbezoek plaatsvinden bij de heren Andre van Beek, Jan de Wit en Johan Wolters. Simon Visser gaat dit coördineren. In de volgende clubbladen volgt hier informatie over.

Voor de rondvraag wilde Harm Haitsma weten of er nog een hokbezoek zou komen in Duitsland. In verband met vervoer was dit volgens de voorzitter moeilijk te realiseren. Jan van Schalkwijk had een opmerking over wel of niet gebruik maken van medicatie bij duiven. Arie Bultman had problemen met de kweek. Slechte eieren en uitkomst. Verschillende mensen gaven advies zoals selectie, meer kalk, sluimerende paratyfus, etc. Sijmen van Mourik ging iets anders doen dan de gebruikelijke duivenbespreking. Hij had allerhande artikelen meegenomen om te laten zien wat een beginnende duivenliefhebber nodig heeft. Zeer interessante discussies ontstonden naar aanleiding van deze voordracht.

Rond het middaguur was het pauzeren. De leden konden zich tegoed doen aan een broodje kroket. Na de pauze dan het klapstuk van de dag. Michel Fens ging een demonstratie houden met zijn oud-Hollandse tuimelaars op een vliegkist. Dit was werkelijk prachtig om te zien. Verscheidene keren vlogen de duiven de zaal in om vervolgens terug te keren op de vliegkist. Michel is een echte duivenfluisteraar. Na de show gingen de duiven de kist in waar zij hun maaltijd kregen. Onder luid applaus werd Michel bedankt met een bos bloemen. Helaas kwam aan deze geweldige dag weer een einde en ging iedereen huiswaarts.

Verslag hokbezoek VDS in Friesland en Drenthe

25 oktober 2022

Door: Jos Ankone

Op 22 oktober jl. hield de VDS haar jaarlijkse hokbezoek. Dit keer waren wij uitgenodigd bij Pieter Jansma in Oosterstreek en bij de familie Verkolf in Wijster.

Rond een uur of 10 werden wij ontvangen door Pieter op Fries gebak en koffie. In de hokken zagen wij cumulets en tipplers. Ook stond er een kooi met een drietal cumulets die te bewonderen waren. Pieter gaf uitgebreid uitleg over het ras. Tevens had Pieter een aantal kooien klaargezet waar men duiven te koop kon aanbieden. Vervolgens werd er een koppel cumulets en tipplers losgelaten. Een aantal ging er al snel de hoogte in. De latere jongen waren nog te onervaren om in een team te vliegen. Pieter gaf ook nog tekst en uitleg over zijn gehouden kippenras: het Friese hoen in de kleurslag zilverpel. Vervolgens ging de hele groep naar een buurtgenoot van Pieter die ook een kippenras hield. Pieter werd door de voorzitter bedankt met een bierpakket.

Inmiddels werd het tijd om naar het volgende adres te gaan en wel naar Wijster waar Kees en Marleen een prachtige woonboerderij bezitten. Aldaar aangekomen liet Kees ons zijn landerijen bezichtigen. Er liepen schapen en paarden. In een grote vijver plonsden zijn drie honden in het water. Door de droogte van afgelopen zomer was het waterpeil behoorlijk gezakt. Teruggekomen bij de boerderij gingen wij de stal in waar zijn Neurenberger bagadetten zaten. Heel veel duiven maar ook heel veel ruimte. Kees vertelde uitvoerig over zijn hobby en vele onderwerpen over gezondheid, kweken en voeren kwamen aan bod. In de nok van de deel zaten openingen van waaruit vinkduiven in de kleurslag goud-blauwvleugel uitvlogen. Deze duiven vlogen het hele jaar buiten. De natuurlijke selectie werd geregeld door een havik. In de deel hingen veel mooie schilderijen en stonden duivenbeeldjes, een hobby van Marleen. Alles was in perfectie gemaakt.

Onze voorzitter Wim Rodenburg had gezorgd dat er broodjes met kroketten kwamen. Onder het eten werden wij vermaakt door Kees die het ene mooie verhaal na het andere vertelde. De voorzitter bedankte Marleen en Kees met een bos bloemen en een bierpakket.

Als laatste adres vertrokken wij naar Westerbork waar een hele mooie duiventoren stond in een park. Ook daar huisden vinkduiven van Kees die het hele jaar buiten vlogen. Wij mochten ook binnen kijken in de toren die te bereiken was met een ladder.

Helaas kwam aan deze dag een einde en was het tijd om huiswaarts te keren. Pieter, Kees en Marleen bedankt voor jullie gastvrijheid.

Verslag hokbezoek VDS op 9 oktober 2021

13 oktober 2021

Door: Wim Rodenburg

Kroppers bij Bas Mullekes (J. Ankone, 2021)

Op een stralende herfstdag waren er 21 duivenliefhebbers aanwezig voor het bezoeken van vier duivenliefhebbers. De start van de dag was om 9.30 uur bij de Haagse duivenwinkel 'De Zwarte Vogel'. Voor de duivenliefhebbers altijd interessant om hier even rond te kijken.

Het hoogtepunt van de dag was natuurlijk het bezoeken van de duivenliefhebbers met de Spaanse duivenrassen. Het initiatief om Spaanse rassen te bezoeken was van Sijmen van Mourik. Jammer dat Sijmen door privéomstandigheden niet aanwezig kon zijn. Simon Visser heeft in overleg met Jos Ankone de organisatie van deze dag op zich genomen. Dat heeft hij dan ook voortreffelijk gedaan, namens alle deelnemers onze hartelijke dank hiervoor.

Als eerste waren wij bij Bas Mullekes; verrast waren de bezoekers toen zij bij Bas de tuin inliepen. Er was geen duivenhok te zien. Echter. nadat je over een slingerpad in de 75 meter diepe tuin was gelopen, kwam je bij een duivenpaleis aan. Er was voldoende ruimte voor de bezoekers en Bas kon veel vertellen over de verschillende Spaanse rassen die hij op zijn hokken heeft.

Het was voor mij een gewaarwording, hoe deze duiven worden gehouden. Allemaal apart in individuele hokjes. Het zijn zéér aanhankelijke dieren. Bas heeft ook een Haagse til, waarin de oude Haagse tilduivensport kan worden beoefend. Dat werd dan ook door Bas gedemonstreerd. Wij hebben de duiven bewonderd in de hokken en later op de ochtend in de lucht.

De buurman van Bas, Marcel Fehling was helaas door ziekte niet aanwezig. Bas heeft ons ook zijn kolonie duiven laten zien. Het was een gezellig samenzijn in de zon, voor de prachtige zelf gebouwde hokken van Bas.

Organisator Simon heeft er voor gezorgd dat wij een uitstekende lunch kregen aangeboden. Na de lunch zijn wij opgedeeld in twee groepen en naar Overveen vertrokken. Als eerste naar Theo Itterson, een bloemenkweker te Overveen.

In een grote hal werden wij bij aankomst verrast door een aantal opgestelde tentoonstellingskooien met daarin gaditano's. In de grote bloemenkas heeft Theo een verdiepingsvloer gemaakt. Daar heeft hij zijn hokken ingebouwd. Ook hier weer alle duiven apart in hokjes ondergebracht.

Vol passie vertelde Theo over zijn duiven en liet ons de diverse hokken zien. Op het dak van de kas is een bijzondere uitvliegopening gebouwd. Theo heeft, naast het kweken van zijn bloemen, ook nog tijd voor zijn passie; het kweken van de prachtige gadatino's.

Als vierde liefhebber waren wij op bezoek bij Marco van den Burg. Ook een liefhebber met gaditano's. Marco is wat kleiner behuisd en heeft zijn hobby daarop aangepast. Ook hier zijn de duiven ondergebracht in individuele hokjes. Het geheel zag er zéér verzorgd uit.

Het is voor Marco een uitdaging om de Gadatino te kweken, zoals dit in de standaard is omschreven. Een bijzonderheid is dat Marco dat doet zonder voedsterduiven. Hij selecteert er op dat de duiven hun eigen jongen groot kunnen brengen. Zonder spiekbriefje wist hij ons te vertellen, hoe de afstamming van zijn duiven in elkaar stak. Een raskweker.

Alle aanwezigen kunnen terugkijken op een fantastische duiven dag, met grote dank aan Simon Visser, Bas Mullekes, Theo Itterson en Marco van den Burg.

Verslag hokbezoek VDS op 14 oktober 2017

19 oktober 2017

Door: Sijmen van Mourik

Boedapester- en Csepeler hoogvliegers bij Ben Hafmans (J. Pijlman, 2017)

Afgelopen zaterdag, 14 oktober, was het weer zover, het jaarlijkse hokbezoek van de VDS; één van de hoogtepunten van het verenigingsjaar. Dit jaar in Nuland bij één van onze voormalige voorzitters, namelijk Ben Hafmans. Aangezien we dit jaar alleen bij hem op bezoek gingen, was de aanvangstijd een uur later dan gewoonlijk, doch ruim voor dit tijdstip waren de meesten van ons al aanwezig en lieten zich de versnaperingen die Mariet, Bens vrouw, presenteerde goed smaken.

Het twintigtal bezoekers en Ben waren al spoedig druk aan het converseren en zou bijna vergeten waar het om ging, namelijk vliegende duiven. Het eerste koppel duiven bestaande uit Boedapester- en Csepeler hoogvliegers werd losgelaten en vloog snel naar grote hoogte. Een mooi gezicht.

Al snel verslapte de aandacht van de aanschouwers en ging men weer over tot het uitwisselen van nieuwtjes en andere onderwerpen. Zo nu en dan wierp men nog een blik op de op grote hoogte vliegende dieren.

Toen de duiven na ongeveer een uur naar beneden begonnen te gaan, spoedde het gezelschap zich onder leiding van Mariet, die voor het gemak op de fiets was, naar de snackbar van Theo voor het middageten. Daar aangekomen, ging zij terug om Ben te helpen (of andersom) bij de voorbereiding van het middagprogramma.

Bij de snackbar plofte het grootste gedeelte van het gezelschap na het opgeven van de bestelling buiten neer in het zonnetje dat volop scheen. Na enige tijd en het opdienen van de gezonde hap werd het stil. Een goed teken. Toen we allemaal klaar waren met de maaltijd ging het hele gezelschap te voet weer terug naar Ben. Zo werden ook de overtollig opgedane calorieën weer afgevoerd.

Helaas voor ons, stonden er bij aankomst bij Ben alweer diverse versnaperingen te wachten, zodat het effect van de wandeling alweer snel teniet werd gedaan. Ondertussen werd de tweede groep duiven losgelaten. Deze groep bestond uit jonge boedapesters, waarvan enkele pas zo’n 2 á 3 weken in het hok zaten. Ze vlogen wel, maar niet echt goed. Het was een los verband op diverse hoogtes. Toch een leuk gezicht en knap dat vooral de nieuwelingen niet wegvlogen en na verloop van tijd weer gewoon op het hok terugkwamen.

Zo tegen drie uur was iedereen uitgepraat en werd afscheid genomen om de thuisreis weer te aanvaarden. Ben en vooral Mariet werden door een ieder heel erg bedankt voor de meer dan hartelijke ontvangst en de heerlijke dag.

Verslag hokbezoek VDS op 17 september 2016

24 oktober 2016

Door: Sijmen van Mourik

Het gezelschap bij Wim Kroon (W. Kroon, 2016)

In de dagen voor ons hokbezoek in Kockengen ontving ik van Jos een mail dat er zich 28 leden hadden aangemeld voor deze dag, een mooi aantal vond ik. Met dit aantal in mijn hoofd ging ik samen met Ronald Ridder vol goede moed op weg naar Kockengen. Het weer was uitstekend en dan zoveel belangstelling, dat beloofde dus een mooie dag te worden. Aangekomen zette ik mijn auto maar aan het begin van de straat neer, want ik verwachte niet dat er verderop nog voldoende parkeerruimte zou zijn. Dat mijn gevoel juist was, werd al gauw bevestigd toe we lopend naar onze bestemming Germ tegenkwamen die wanhopig opzoek was naar een plekje voor zijn auto. Even terzijde: "Germ denk eens aan een Fiat 500, dat parkeert een stuk gemakkelijker."

Bij Wim Kroon aangekomen, was het even wennen. In het oorspronkelijke duivenhok zitten nu mooie sierduiven en andere vogels. Waren we daar nu voor gekomen, wat een teleurstelling. Gelukkig bleek dat we op de verkeerde plek waren en dat aan de achterkant van het oude hok een geheel nieuw duiven hok was gebouwd met volgens veel leden meer duiven als dat ze ooit bij elkaar hadden gezien, dit vertelde tenminste Wim zijn vrouw.

Op de juiste plek aangekomen, wachtte ons een de volgende verrassing. Waren dat nou 28 leden, nee het aantal was inmiddels gegroeid tot 40 leden plus de 2 gastheren, ongelofelijk. Ik geloof niet dat dit in de geschiedenis van de VDS al eens eerder is voorgekomen. Het was dan ook een gekakel van jewelste. Gelukkig voor ons, trokken de duiven zich daar niets van aan.

Zo rond 10.00 uur liet Wim zijn Wener hoogvliegers los die zich snel omhoog schroefden tot grote hoogte en daar gedurende de gehele tijd dat wij bij Wim waren bleven, een schitterend gezicht voor mij goed te volgen dankzij de spiegel die Ruud Kreton had meegenomen. Ik was de mijne namelijk vergeten, stom. De meeste waren tijdens inmiddels druk in gesprek met elkaar en genoten van de meer dan uitstekende verzorging door Lenie, de vrouw van Wim.

Welkom bij Henk Vermeulen (H. Vermeulen, 2016)

Na de groepsfoto verhuisde het gezelschap naar de snackbar aan de overkant voor de lunch. Het was even chaotisch, maar ik denk dat de eigenaar achteraf niet ontevreden was over ons bezoek. Nadat de magen gevuld waren, gingen we op weg naar het tweede adres van die dag. Een korte wandeling door het mooie Kockengen en al gauw was het gehele gezelschap gearriveerd bij Henk Vermeulen voor het vervolg van die dag. Nadat Henk zich ervan had overtuigd dat de Weense hoogvliegers van Wim teruggekeerd waren op hun hok, liet hij als eerste een aantal Adana wamduiven los. Deze wonnen al snel aan hoogte en reageerden redelijk snel op het signaal van Henk om te landen dit ondanks de grote mensen massa beneden, iets waar ze niet aan gewend waren. Nu was het de beurt aan zijn Birmingham rollers. Een mooi gezicht om deze duiven in een gesloten groep te zien rondvliegen, terwijl ze hun kunstjes vertoonden.

Terwijl ze hiermee bezig waren, werden ze gestoord door enkele roofvogels die zo te zien geen schade aanrichtten. Leuk om te melden is dat in de schuur van Henk een kleine tentoonstelling was met diverse opgezette roofvogels. Hij deed dit, omdat de meeste leden geen idee hebben hoe de diverse roofvogels er uitzien en zo ongeveer alles voor een slechtvalk uitschelden. Als laatste liet hij zijn Gelderse slenken los die luid klapperend enkele rondjes vlogen, op het dak landen en vervolgens weer een rondje deden tot ze het zat waren en naar hun hok terugkeerden. Onderwijl liet het gezelschap zich verwennen door Henk zijn vrouw Letty met lekkere hapjes en een drankje.

Al met al een gezellige boel. Zo tegen 15.00 uur gingen de meeste leden huiswaarts, na een geslaagde dag. Ook ik wilde gaan, maar werd tegengehouden door Wim met de mededeling dat ik niet mocht vertrekken zonder de gehaktballetjes te hebben geproefd die Letty aan het klaarmaken was. En eerlijk, dat was de moeite waard. Hierna gingen ook Ronald en ik huiswaarts.

Afsluitend een woord van dank voor Wim, Henk, Lenie en Letty. Het was perfect!

Verslag hokbezoek VDS op 26 september 2015

8 oktober 2015

Door: Sijmen van Mourik

Het hokbezoek stond dit jaar geheel in het teken van de oud-Hollandse tuimelaar. Het eerste adres was in Leiderdorp bij Hoveling. Dat de leden er zin in hadden bleek toen wij ruim voor aanvang aankwamen en de kamer al gevuld was met VDS-leden. In totaal namen er 23 leden deel aan het hokbezoek.

Na de koffie gingen we naar buiten alwaar een Amsterdams duivenplat stond. Na een korte rondblik werden de duiven losgelaten. Verbazingwekkend wat er de laatste jaren is bereikt met deze dieren. Ze vlogen erg goed, jammer genoeg wel in twee groepen. Ook liet hij nog een koppel stralsunders los en wat lokkers; een fraai gezicht en een geslaagde demonstratie.

Het fraaie duivenplat van Theo Ruigrok (S. van Mourik, 2015)

Het volgende adres was in Schipluiden bij Theo Ruigrok. Na een korte blik op zijn fraaie duivenplat - dit keer op het dak - snel naar de buren voor de lunch die keurig werd verzorgt in de achtertuin van hun bakkerij. Hierna snel terug naar het huis van Theo. Ook Theo zijn duiven vlogen voortreffelijk in een strak gesloten formatie. Na een uurtje werden ze weer naar binnen gehaald met behulp van enkele boerenmeeuwtjes die hier als brassers dienden.

Ten slotte was er nog een kleine duivenmarkt in zijn werkplaats en togen we voldaan terug naar huis. Voor een uitgebreid verslag, zie het komende clubblad.

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 3 oktober 2015

4 oktober 2015

Door: Jos Ankone

Ondanks het mooie vliegweer die dag, was er een mooie opkomst. De zaal zat zo goed als vol en er werd al snel handel gedreven met de meegebrachte duiven.

Om 10.00 uur werd de vergadering geopend door de waarnemend voorzitter Jos Ankone. Er werd een ogenblik stilte in acht genomen door het overlijden van ons clublid Jan de Jong. Als belangrijk punt werd naar voren gebracht het onderwerp bestuursuitbreiding. Uiteindelijk hebben zich twee kandidaten gemeld voor de functies voorzitter en ringencommissaris onder die voorwaarde dat er zich een opvolger zou melden voor volgend jaar aftredend penningmeester Bart Korthouwer.

De reiswener (P. Jansma, 2015)

Na de korte pauze behandelde Rolf Richter zijn meegebrachte reisweners; mooie, grote en sterke duiven in de kleur lichtgestorkt met het verstand van een postduif. Een interessant verhaal met af en toe een humoristische kwinkslag. Vervolgens waren er filmopnamen te zien uit het verleden over hokbezoeken bij Wim Kroon en Henk Vermeulen. Dit door commentaar voorzien van Gerrit Bik. Op de volgende clubbijeenkomst zal het tweede gedeelte getoond worden.

Na de middagpauze werden de aanwezige duiven besproken door Willem de Rijk. Er ontstaan dan altijd weer interessante verhalen over het vliegen van verschillende rassen. Tegen 13.30 uur werd de zaal opgeruimd en werden de kooien weggebracht. Het was weer een mooie clubdag die in goede harmonie verliep.

Verslag voorjaarsbijeenkomst VDS op 4 april 2015

6 april 2015

Door: Jos Ankone

Ondanks dat veel leden zich wegens ziekte hadden afgemeld, werd de bijeenkomst redelijk goed bezocht. De aantallen duiven in de kooien waren een stuk minder dan andere jaren. Als nieuw lid stelde zich voor Hans Bartels, fokker van Nederlandse helmduiven. nze voorzitter Steven Knobbout was dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. Er waren geen kandidaten die zich hadden opgegeven voor deze vacature, dus voorlopig zullen we het zonder moeten doen.

Duivenmelkerspraat (P. Jansma, 2015)

Onze penningmeester behandelde onze financiële positie. Financieel gezien staat de VDS er goed voor. De heren Fokkema en Visser deden een positief verslag namens de kascommissie. Volgend jaar nemen zitting in de kascommissie de heren Kroon en Pijlman. Omdat Sijmen van Mourik zich had afgemeld wegens ziekte, werd de duivenbespreking voor een keer gedaan door Wim Wesselink. Als thema die dag werd een presentatie en discussie gehouden over het vervliegen van hoogvliegers. De zaal had vele meningen over dit onderwerp.

Verslag hokbezoek VDS op 11 oktober 2014

12 oktober 2014

Door: Jos Ankone

Een twintigtal VDS-leden vertrokken onder goede weersomstandigheden op 11 oktober naar het noorden van Friesland. Wij waren uitgenodigd bij Heine Bijker, zijn buurman en Hidde de Jong. De Westereen was ons eerste adres; een prachtig plaatsje waar bijna iedereen wel iets met kippen, duiven en watervogels deed. Aangezien de secretaris niet het goede adres in het boekje had gezet, had Heine een groot boord met VDS in de voortuin geplaatst.

Het zolderhok met Birmingham rollers van Heine Bijker (P. Jansma, 2014)

Bij Heine was het een klein dierpark met kippen, geiten, kalkoenen, eenden en natuurlijk duiven want daar kwamen wij voor. De vrouw van Heine ontving ons met koffie en koek. Vervolgens liet Heine zijn Wammen vliegen. Spectaculair kwamen ze alle vier naar beneden. Je kon wel zien dat Heine het in de vingers had op de manier hoe hij met zijn duiven omging. Meerdere kitten Birmingham rollers liet Heine vliegen. Met dit ras is Heine maar liefst vijf keer wereldkampioen geweest. De duiven lieten prima rolbewegingen zien en kitten deden ze goed.

Rond het middaguur gingen we weer terug naar Heine, waar zijn vrouw ons een heerlijke maaltijd voorzette. Werkelijk top voor deze goede verzorging.Rond een uur of 2 vertrokken wij naar Hidde de Jong in Burgum die 's morgens om 8 uur zijn tipplers al had laten vliegen. Toen wij aankwamen vlogen ze nog. Hidde liet zijn Nederlandse hoogvliegers los die zich aansloten bij de tipplers. Werkelijk mooie Nederlandse hoogvliegers die ook nog eens goed vlogen. Met zijn lipizaners lokte hij de duiven weer het hok in. Na een drankje was het tijd om weer huiswaarts te keren. Heine en Hidde bedankt voor de goede organisatie en deze prachtige dag.

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 4 oktober 2014

4 oktober 2014

Door: Jos Ankone

Het was een prachtige dag, de zon scheen. Mooi vliegweer dus, echter… op deze dag was ook de najaarsbijeenkomst van de VDS. De opkomst was weer prima en vele duiven kwamen in de kooien terecht. Persoonlijk vind ik dit het mooiste van zo'n dag. De gesprekken met de liefhebbers en de handel in de duiven. Toch moest er nog een kleine vergadering plaatsvinden.

Verschillende duiven te koop (P. Jansma, 2014)

De voorzitter heette alle aanwezigen welkom, in het bijzonder ons erelid Jan van Schalkwijk die na een ernstig ziekbed weer aanwezig was. Jan bedankte het bestuur voor de mooie bos bloemen die hij mocht ontvangen tijdens zijn ziekte. De volgende nieuwe leden die voor het eerst aanwezig waren, stelden zich voor: de heren Van Beckum, Wichers en Moes. Vervolgens werd een voorstel van Rolf Richter behandeld betreffende de uitbreiding van de redactie. Rolf deed uitleg hierover. Germ Fokkema nam afscheid van de redactie en werd bedankt met een fles wijn en bos bloemen. De voorzitter gaf aan dat hij zich in het jaar 2015 niet meer herkiesbaar zou stellen. Dick Hamer deed echter een dringend verzoek om nog 2 jaar aan te blijven in het belang van de VDS. De voorzitter zou het overdenken. De voorzitter deelde mede dat 8 VDS-leden dit jaar al 25 jaar lid waren. Jan de Jong haalde herinneringen op over de begintijd.

Een van de hoogtepunten die dag was een verhaal over de slenken in woord en beeld door Pieter Jansma. Een tweede hoogtepunt was het vertonen van een film over oud-Hollandse tuimelaars op en duivenplat. Op deze film kon men de resultaten zien van jarenlang gericht fokken om dit ras weer aan het vliegen te krijgen. Beloofd werd om op dit hok volgend jaar een bezoek te organiseren.

Ter afsluiting van deze indrukwekkende dag hield Sijmen van Mourik de traditionele duivenbespreking. Daarna de zaal opruimen en weer huiswaarts.

Verslag voorjaarsbijeenkomst VDS op 29 maart 2014

15 mei 2014

Door: Jos Ankone

Mede dankzij het bezoek van een aantal leden van de Duitse Hoogvlieg Club (DHC) was er een grote opkomst. Ruim 100 mannen en vrouwen waren komen opdagen. Onze Duitse vrienden hadden ongeveer 200 duiven meegenomen die te koop werden aangeboden. Dit waren zowel vlieg- als sierduiven.

Vele dieren werden in kisten aangevoerd (P. Jansma, 2014)

Onze voorzitter heette een ieder van harte welkom en onze Duitse buren werden door hem toegesproken in perfect Duits. Een afgevaardigde van de DHC deed ook een woordje aan ons en nodigde ons uit voor vliegafnames en hokbezoeken. Een extra woordje van onze voorzitter aan de leden betrof een verzoek om ons zieke erelid Jan van Schalkwijk eens te bellen of op te zoeken. Jan zou ook zeker blij zijn met een kaartje om hem een hart onder de riem te steken in zijn zware strijd.

Vervolgens kregen enkele nieuwe leden de tijd om zich voor te stellen. De voorzitter bedankte de leden die zich afgelopen seizoen weer hadden ingezet voor enkele shows in den lande ter promotie van de VDS. De penningmeester legde onze financiële zaken voor aan de vergadering. De VDS staat er op dit moment goed voor. De kascontrole deed dan ook een positief verhaal. Simon Visser en Germ Fokkema werden ook weer voor het volgende jaar gevraagd voor deze taak. In het bestuur waren dit jaar aftredend en herkiesbaar Pieter Jansma en Jos Ankone. Beiden werden herkozen voor een periode van 3 jaar.

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. Andere maten VDS-ringen. Helaas is dit niet realiseerbaar. Ledenwerving. De meeste leden komen in contact met de VDS door andere liefhebbers, de website en promotie. De laatste jaren zijn er veel leden bijgekomen uit het noorden. Advertenties verwijderen van de website. Na twee maanden worden die door de webmaster verwijderd. Indien eerder verkocht, graag doorgeven aan de webmaster.

Spreker Jan van der Stalle over het vliegen van duiven met navigatie (P. Jansma, 2013)

Als spreker was uitgenodigd Jan van der Stalle. Jan deed een prachtig verhaal over vliegen van duiven met navigatie in woord en beeld. Een prachtig onderzoek met verassende conclusies. Vervolgens presenteerde Dick Hamer een diashow over zijn bezoek, onlangs gehouden in het Midden-Oosten. Een boeiend verhaal over een speciale manier van duiven houden. Ook daar leeft de duivensport volop.

Na een zeer bijzondere VDS-dag vertrok iedereen weer huiswaarts.

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 12 oktober 2013

13 oktober 2013

Door: Jos Ankone

De voorzitter bedankt Louis Partouns voor zijn jarenlange inzet als webmaster van de VDS (P. Jansma, 2013)

De bijeenkomst in 'De Kiekmure' te Harderwijk had dit keer een recordaantal bezoekers. Ruim 100 leden waren komen opdagen. Met kennisgeving afwezig waren de heren van Mourik en Beeckaert. Het aantal meegenomen duiven voor een najaarsbijeenkomst viel dit keer echter een beetje tegen.

Onze voorzitter opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom, vooral aan ons erelid Jan van Schalkwijk en onze gastspreker Willem Mulder van de firma Matador. Enkele nieuwe leden stelden zich voor tijdens de vergadering, o.a. de heren van de Molen, Reinders, Bakkum en van Ee.

Vervolgens werd Louis Partouns voor de tafel geroepen voor zijn jarenlange inzet voor het bijhouden en verzorgen van onze website. De voorzitter overhandigde hem een bos bloemen en een fles wijn. Louis bedankt voor al die jaren van prettige samenwerking; het was helemaal top. Pieter Jansma had inmiddels een nieuwe website gemaakt en gaf een toelichting.

De penningmeester gaf een kleine uitleg over onze financiën die er op dit moment redelijk uitziet. Het ledental is op dit moment rond de 265.

Een kleine vooruitblik op welke shows de VDS aanwezig is; de Keistadshow, de Friese Sierduiven Show, de Noordshow en Houten (voor- en najaarsbeurs).

Tijdens de rondvraag gaf Piet Verlaat aan dat hij 40 broedschalen in de auto had liggen voor de liefhebber. Tevens vroeg hij of het mogelijk was om de stand mooier aan te kleden. Het bestuur neemt dit mee. Tonny Pijcke wilde graag weten wanneer hij ringen kon bestellen. In principe nu, maar normaal gesproken bestellen we de ringen met de acceptgirokaart in december (inclusief de contributie). De heren Reitsma en de Rijk wilden de ringen niet te vroeg hebben.

Willem Wesselink deelde mede dat Dick Hamer verhinderd was om te komen; Pieter Jansma gaf aan dat Jan Bosch ook had andere verplichtingen had. Pieter Jansma deed een beroep op de leden om rasbeschrijvingen in te sturen voor onze website.

Na een korte pauze was het de beurt aan Willem Mulder om een lezing te houden over verantwoord voeren van vliegduiven. Een heel interessante presentatie. Na afloop konden er vragen worden gesteld.

Na de middagpauze waarin iedereen een broodje kon gaan eten en de handel in duiven plaatsvond, ging Willem de Rijk zoals gewoonlijk de kooien langs om de aanwezige duiven te bespreken. Weer een leerzame bespreking waar de eigenaren van de duiven hun verhaaltje konden doen over hun meegenomen ras. Na een prachtige dag sloot de voorzitter de bijeenkomst af en wenste iedereen wel thuis.

Forum toegevoegd op de website

28 september 2013

Sinds vandaag is er een forum toegevoegd aan onze website, zie in het menu. Hierop kunt u ervaringen delen, vragen stellen of discussiëren met anderen over bepaalde onderwerpen. Bovendien kunt u een een nieuw topic plaatsen. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren!

Fokke en Sukke

Websitebeheer

31 augustus 2013

Onze webmaster is er na jarenlange trouwe dienst mee gestopt; Louis, dank voor alle tijd die je hierin hebt gestoken en de accuratesse waarmee je dit hebt gedaan!

Pieter Jansma is bereid gevonden om het beheer van de website over te nemen. Inhoudelijke rasbeschrijvingen, ideeën en tips zijn welkom!

Sponsoring

1 april 2013

Nieuwe hoofdsponsor van de VDS is de heer Penning van dakbedekkingsbedrijf ADP. Hij stelt een bedrag beschikbaar van € 350,- voor het komende jaar. De heer Bosch van drukkerij JB Printing deed ook een eenmalige storting. Mede door deze giften ziet het komende jaar er financieel gezien goed uit voor de VDS.

Dakbedekkingsbedrijf ADP