Disclaimer

Algemeen

De Vrienden van de VliegDuivenSport, hierna te noemen de VDS, verleent u hierbij toegang tot www.vliegduivensport.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de VDS en derden zijn aangeleverd.

De website van de VDS is bedoeld om bezoekers te informeren. De website wordt met de grootst mogelijk zorg onderhouden en geüpdatet. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website correct en te allen tijde up-to-date is. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

De VDS behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie (met inbegrip van deze disclaimer), te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie is gewijzigd.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de VDS.

Bovendien wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud en bereikbaarheid van websites van derden waarnaar wordt verwezen of van websites van derden die verwijzen naar de website van de VDS.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij de VDS. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de VDS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Indien u vragen of problemen heeft, kunt u contact opnemen met de VDS. Daarnaast kunt u ons berichten over onjuistheden en onvolledigheden. Wij zullen dan onze best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.