Diverse duivensporten

Over de sport

VDS-leden genieten van de rasgebonden vliegeigenschappen van prestatieduiven, maar streven geen kampioenschappen na. Wij hebben geen behoefte aan bekers en kampioenschaptitels en verdoen onze tijd niet met eindeloze discussies over vliegreglementen, etc. Wij willen ons niet laten opjagen, door onze hobby op een bijna professionele manier te moeten beoefenen vanwege het competitieaspect; met diverse nadelige effecten, zoals: stress van moeten presteren, een groot aantal duiven moeten houden (wat veel werk met zich meebrengt), kosten, etc.
nederlandse helmduif
speelderke

Liefhebberij

Liefhebbers van de vliegduivensport willen op een ontspannen manier met hun duiven bezig zijn en geven ze bij goede vliegomstandigheden volledige vrijheid van handelen en genieten van hun mogelijkheden in het luchtruim. Voor VDS-leden is het vormen van een goede vliegploeg het hoofddoel. Daartoe krijgen de duiven regelmatig een vrije uitvlucht en wordt de vliegduiven op prestaties in de lucht beoordeeld. Wij genieten van vrijvliegende duiven die zonder enige dwang, graag en goed presteren in de lucht. Het luchtruim is immers het element van de duif. Liefhebbers van de hoogvliegsport genieten van de hoogvlucht die – afhankelijk van het ras -een half uur tot uren kan duren en stellen zich daarmee tevreden. In Nederland worden geen hoogvliegwedstrijden gehouden. Wel in diverse andere landen, zoals: Duitsland, Hongarije, Servië, etc.
speelderke

Prestatiecriteria

Voor de serieuze liefhebber van de vliegensport zijn de prestatiecriteria altijd het belangrijkst. Omdat er geen relatie is tussen de kleur en de tekening van onze vliegduiven en de prestaties die ze in de lucht laten zien, spelen deze uiterlijke kenmerken geen belangrijke rol bij de selectie. Vliegduivenliefhebbers eisen van een duif onder andere een goede natuurlijke gezondheid, vitaliteit, gespierde lichaamsbouw en uiteraard een goed vliegvermogen met een bij het ras passende vliegstijl (vlieggedrag). Van de vliegduivensport kun je iedere dag genieten; je kunt dagelijks een groepje duiven laten vliegen. Je hebt dan de spanning van wat gaat er gebeuren, gaan ze hoog, vliegen ze lang, laten ze hun vliegfiguren zien, is er misschien te veel of verkeerde wind (oost of noordoost) met het risico is om ze kwijt te raken? Ze vliegen! Je hebt ze niet aan een touwtje, dus moet je afwachten wat er gebeurt.
danziger hoogvlieger

Verzorging

Het merendeel van de leden houdt een beperkt aantal duiven. De duiven zijn veelal gehuisvest in eenvoudige, maar goede hokken. VDS–leden volgen zo veel mogelijk natuurlijke c.q. gezonde principes en methodes en de seizoenen van de natuur.

Het systeem van verzorging is eenvoudig; zonder ingewikkelde voerschema’s en zonder dagelijks een of ander pilletje of poedertje in het drinkwater. We dienen geen medicijnen toe als de duiven niet ziek zijn (het zogenaamde preventieve kuren) en manipuleren niet met licht om de rui te remmen, etc.

horsemankroppers

Rassen en vliegstijlen

Wat betreft rassen en vlieguitvoering zijn er diverse keuzemogelijkheden. VDS-leden houden: vliegrollers, tuimelaars, duikvluchtduiven en draaiduiven, solovliegduiven en hoogvliegers, etc. In de vliegduivensport kun je rustig meer dan één ras nemen, zelfs rassen die totaal verschillend vliegen. Omdat VDS-leden zich niet afhankelijk maken van objectieve criteria, zoals snelheidsvliegwedstrijden en rasstandaarden, kan het gevaar dreigen dat we te geringe eisen aan een duif stellen en te veel ons hart laten spreken, met als gevolg dat we onvoldoende selecteren. Het hanteren van een lage norm bij de beoordeling van de vliegduiven zegt meer over de kwaliteit van de liefhebber, dan deelname aan wedstrijden doet. Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat liefhebbers van de vliegduivensport prestatiecriteria boven schoonheid stellen en nooit omgekeerd.
horsemankroppers
Het verleden heeft ons geleerd dat selectie voor vlucht en voor tentoonstellen in een en dezelfde stam niet realistisch is. Alleen door te kweken met de beste vliegers en aanhoudend streng te selecteren op vliegcriteria, blijven vliegeigenschappen genetisch behouden. Dit komt doordat de invalshoeken bij kweek en selectie totaal verschillend zijn. Vliegduiven zullen bij een tentoonstelling zelden tot nooit hoge predikaten krijgen en sierduiven zullen wat betreft vliegprestatie meestal teleurstellen. Ten slotte: het houden van een klein aantal vliegduiven of kleindieren in een goed verzorgd hok verfraait de tuin en maakt het verblijf in de tuin levendiger en attractiever.
birmingham rollers