Opgave voor 6 oktober a.s. bij de secretaris en overmaking van € 5,- op rekeningnummer NL68INGB0000779258 van Vrienden van de Vliegduivensport te Driehuis, onder vermelding van ‘Hokbezoek VDS 10-2015’.

Dit laatste in verband met afmelding indien de datum niet doorgaat of verschoven wordt. Voor het programma, zie het komende clubblad (nummer 4).