Voor de agenda, zie t.z.t. het VDS-magazine. Opgave voor 10 september a.s. bij de secretaris (in verband met mogelijke annulering of verschuiving) en overmaking van € 5,- op rekeningnummer NL68INGB0000779258 van Vrienden van de Vliegduivensport te Borne, onder vermelding van ‘Hokbezoek VDS 17-09-2016’.