Naar aanleiding van de positieve ontwikkelingen betreffende corona, willen wij op 2 oktober weer een ledenvergadering organiseren. In het septembernummer van de VDS komt het programma. Uiteraard onder voorbehoud en de mogelijkheden die worden geboden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Jos Ankone,
Secretaris VDS