Vanwege het coronavirus, hebben wij besloten om de najaarsvergadering op 3 oktober a.s. te Harderwijk niet door te laten gaan.

Namens het VDS-bestuur,

Jos Ankone,
Secretaris VDS