Nieuws

Voorjaarsbijeenkomst VDS 6 april 2024 Harderwijk

Voorjaarsbijeenkomst VDS 6 april 2024 Harderwijk

VDS voorjaarsbijeenkomst op 6 april 2024 in de Kiekmure te Harderwijk.
Aanwezig waren ongeveer 50 leden.
Na het opzetten van de kooien werden de leden ontvangen met koffie en cake.
De voorzitter opende de bijeenkomst met de mededeling dat ons bestuurslid Sijmen van Mourik wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.
Hij heette iedereen van harte welkom in het bijzonder ons erelid Jan van Schalkwijk.
Er werd een ogenblik stilgestaan met het overlijden van ons lid Ruud Kreton.
Er waren helaas geen nieuwe leden aanwezig.
Simon Visser deed verslag over onze nieuwe website en deed een oproep aan de leden om artikelen en foto’s naar hem te sturen.
Onze penningmeester Jan Pijlman behandelde zijn financieel verslag met de opmerking dat er over het jaar 2023 een negatief saldo was ontstaan.
Ben Hafmans en Willem de Rijk hadden de kascontrole uitgevoerd en gingen akkoord met het financieel verslag.
Als nieuwe kascommissie voor het jaar 2024 melden zich Willem de Rijk en Wim Kroon.
Besloten werd de prijs van de ringen te handhaven op 30 ct per ring.
Het bestuur gaat zich het komende jaar beraden of er eventueel een contributie verhoging nodig is. Aangezien de zaalhuur van de Kiekmure voor ons onbetaalbaar wordt gaan wij omzien naar een andere locatie voor onze clubdagen.
Jan Pijlman is dit jaar afredend als penningmeester en niet herkiesbaar. Als opvolger voor deze functie melde zich Johan Wolters. Jan Pijlman gaat hem inwerken als nieuwe penningmeester van de VDS.
Simon Visser deed verslag over het afgelopen hokbezoek en het komende hokbezoek voor 2024. Enkele liefhebbers hadden zich gemeld als gastheer.
Voor promotie stonden afgelopen periode op shows: Rene Klaassen op de Zuid Nederlandse Sierduiven show. Simon Visser en Jos Ankone op Noordshow en Simon Visser op de duivenshow in Houten. Op de laatste show in Houten had Simon duiven verkocht waardoor er een mooi bedrag ten gunste kwam voor de VDS.
Dick Hamer meldde dat het voortbestaan van een vereniging afhangt van een bestuur. Zonder bestuur heeft een vereniging geen bestaansrecht.
Jos Ankone wilde graag weten van de leden wie er veel last hadden van de roofvogels. Er stond hierover een discussie in de vergadering. Veel last heeft men van Sperwer, Havik en Slechtvalk. Veel leden die stoppen als VDS lid met de hobby geven vaak op dat ze erg veel last hebben en geen duif over houden.
Germ Fokkema en Piet Verlaat waren gestopt als promotie op shows voor de VDS. Germ werd bedankt met een bos bloemen en een fles wijn. Aangezien Piet door ziekte niet aanwezig was krijgt hij de presentjes thuis bezorgt.
Beide heren hebben jaren lang voor de VDS op diverse shows gestaan.
Henk van den Berg kreeg een bos bloemen als bedankje voor het bezorgen van de kooien.
Willen de Rijk nam de duivenbespreking weer voor zijn rekening. Helaas was er niet veel te vertellen omdat er dit keer weinig duiven aanwezig waren.
Na de middagpauze hield ons lid Huib Rekourt een prachtige lezing over zijn hobby het houden van duiven in woord en beeld. Mooie duivenrassen passeerden de revue en hele mooie hokken gemaakt ven eigen hand. Huub werd bedankt voor zijn verhaal met een mooie bos bloemen.
Na het opruimen van de zaal keerde iedereen weer huiswaarts.
Jos Ankone 10 april 2024 Borne.

Nieuwe penningmeester VDS op voorjaarsvergadering gevonden

Nieuwe penningmeester VDS op voorjaarsvergadering gevonden

Na jarenlange nauwkeurige inzet voor onze VDS kas & begroting heeft onze penningmeester Jan Pijlman een waardige opvolger gevonden in Johan Wolters. Jan zal de komende periode Johan op “financiële vlieghoogte” brengen en gaat dan ook bij de VDS lekker van zijn pensioen en uiteraard zijn duiven genieten. Jan nogmaals bedankt voor je inzet.

Gelderse Slenken geschonken aan rundveemuseum

Gelderse Slenken geschonken aan rundveemuseum

Wim Rodenburg heeft deze week nog weer een koppel Gelderse slenken gebracht bij het rundveemuseum in Aartswoud. 

Zo nu en dan brengt hij Slenken du=ie hij over heeft op deze bijzondere plek, waar Oudhollandse rassen centraal staan, in dit geval zeldzame runderen van Nederlandse oorsprong.
De bewoners van de zorgboerderij waren zeer enthousiast en behulpzaam. 
Dat is te zien op de foto. Zij hebben onder begeleiding de til gemaakt.
De Gelderse slenken passen uitstekend bij de Oudhollandse zeldzame koeien rassen.

Verslag hokbezoek VDS in Friesland en Drenthe

Verslag hokbezoek VDS in Friesland en Drenthe

Door: Jos Ankone Op 22 oktober jl. hield de VDS haar jaarlijkse hokbezoek. Dit keer waren wij uitgenodigd bij Pieter Jansma in Oosterstreek en bij de familie Verkolf in Wijster. Rond een uur of 10 werden wij ontvangen door Pieter op Fries gebak en koffie. In de hokken...

Verslag hokbezoek VDS op 9 oktober 2021

Verslag hokbezoek VDS op 9 oktober 2021

Door: Wim Rodenburg Op een stralende herfstdag waren er 21 duivenliefhebbers aanwezig voor het bezoeken van vier duivenliefhebbers. De start van de dag was om 9.30 uur bij de Haagse duivenwinkel 'De Zwarte Vogel'. Voor de duivenliefhebbers altijd interessant om hier...

Verslag hokbezoek VDS op 14 oktober 2017

Verslag hokbezoek VDS op 14 oktober 2017

Door: Sijmen van Mourik Afgelopen zaterdag, 14 oktober, was het weer zover, het jaarlijkse hokbezoek van de VDS; één van de hoogtepunten van het verenigingsjaar. Dit jaar in Nuland bij één van onze voormalige voorzitters, namelijk Ben Hafmans. Aangezien we dit jaar...

Verslag hokbezoek VDS op 17 september 2016

Verslag hokbezoek VDS op 17 september 2016

Door: Sijmen van Mourik In de dagen voor ons hokbezoek in Kockengen ontving ik van Jos een mail dat er zich 28 leden hadden aangemeld voor deze dag, een mooi aantal vond ik. Met dit aantal in mijn hoofd ging ik samen met Ronald Ridder vol goede moed op weg naar...

Verslag hokbezoek VDS op 26 september 2015

Verslag hokbezoek VDS op 26 september 2015

Door: Sijmen van Mourik Het hokbezoek stond dit jaar geheel in het teken van de oud-Hollandse tuimelaar. Het eerste adres was in Leiderdorp bij Hoveling. Dat de leden er zin in hadden bleek toen wij ruim voor aanvang aankwamen en de kamer al gevuld was met VDS-leden....

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 3 oktober 2015

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 3 oktober 2015

Door: Jos Ankone Ondanks het mooie vliegweer die dag, was er een mooie opkomst. De zaal zat zo goed als vol en er werd al snel handel gedreven met de meegebrachte duiven. Om 10.00 uur werd de vergadering geopend door de waarnemend voorzitter Jos Ankone. Er werd een...

Verslag voorjaarsbijeenkomst VDS op 4 april 2015

Verslag voorjaarsbijeenkomst VDS op 4 april 2015

Door: Jos Ankone Ondanks dat veel leden zich wegens ziekte hadden afgemeld, werd de bijeenkomst redelijk goed bezocht. De aantallen duiven in de kooien waren een stuk minder dan andere jaren. Als nieuw lid stelde zich voor Hans Bartels, fokker van Nederlandse...

Verslag hokbezoek VDS op 11 oktober 2014

Verslag hokbezoek VDS op 11 oktober 2014

Door: Jos Ankone Een twintigtal VDS-leden vertrokken onder goede weersomstandigheden op 11 oktober naar het noorden van Friesland. Wij waren uitgenodigd bij Heine Bijker, zijn buurman en Hidde de Jong. De Westereen was ons eerste adres; een prachtig plaatsje waar...

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 4 oktober 2014

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 4 oktober 2014

Door: Jos Ankone Het was een prachtige dag, de zon scheen. Mooi vliegweer dus, echter… op deze dag was ook de najaarsbijeenkomst van de VDS. De opkomst was weer prima en vele duiven kwamen in de kooien terecht. Persoonlijk vind ik dit het mooiste van zo'n dag. De...

Verslag voorjaarsbijeenkomst VDS op 29 maart 2014

Verslag voorjaarsbijeenkomst VDS op 29 maart 2014

Door: Jos Ankone Mede dankzij het bezoek van een aantal leden van de Duitse Hoogvlieg Club (DHC) was er een grote opkomst. Ruim 100 mannen en vrouwen waren komen opdagen. Onze Duitse vrienden hadden ongeveer 200 duiven meegenomen die te koop werden aangeboden. Dit...

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 12 oktober 2013

Verslag najaarsbijeenkomst VDS op 12 oktober 2013

Door: Jos Ankone De bijeenkomst in 'De Kiekmure' te Harderwijk had dit keer een recordaantal bezoekers. Ruim 100 leden waren komen opdagen. Met kennisgeving afwezig waren de heren van Mourik en Beeckaert. Het aantal meegenomen duiven voor een najaarsbijeenkomst viel...

Forum toegevoegd op de website

Forum toegevoegd op de website

Sinds vandaag is er een forum toegevoegd aan onze website, zie in het menu. Hierop kunt u ervaringen delen, vragen stellen of discussiëren met anderen over bepaalde onderwerpen. Bovendien kunt u een een nieuw topic plaatsen. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd...

Websitebeheer

Websitebeheer

Onze webmaster is er na jarenlange trouwe dienst mee gestopt; Louis, dank voor alle tijd die je hierin hebt gestoken en de accuratesse waarmee je dit hebt gedaan! Pieter Jansma is bereid gevonden om het beheer van de website over te nemen. Inhoudelijke...