Nieuwe hoofdsponsor van de VDS is de heer Penning van dakbedekkingsbedrijf ADP. Hij stelt een bedrag beschikbaar van € 350,- voor het komende jaar. De heer Bosch van drukkerij JB Printing deed ook een eenmalige storting. Mede door deze giften ziet het komende jaar er financieel gezien goed uit voor de VDS.