Door: Jos Ankone

De bijeenkomst in ‘De Kiekmure’ te Harderwijk had dit keer een recordaantal bezoekers. Ruim 100 leden waren komen opdagen. Met kennisgeving afwezig waren de heren van Mourik en Beeckaert. Het aantal meegenomen duiven voor een najaarsbijeenkomst viel dit keer echter een beetje tegen.

Onze voorzitter opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom, vooral aan ons erelid Jan van Schalkwijk en onze gastspreker Willem Mulder van de firma Matador. Enkele nieuwe leden stelden zich voor tijdens de vergadering, o.a. de heren van de Molen, Reinders, Bakkum en van Ee.

Vervolgens werd Louis Partouns voor de tafel geroepen voor zijn jarenlange inzet voor het bijhouden en verzorgen van onze website. De voorzitter overhandigde hem een bos bloemen en een fles wijn. Louis bedankt voor al die jaren van prettige samenwerking; het was helemaal top. Pieter Jansma had inmiddels een nieuwe website gemaakt en gaf een toelichting.

De penningmeester gaf een kleine uitleg over onze financiën die er op dit moment redelijk uitziet. Het ledental is op dit moment rond de 265.

Een kleine vooruitblik op welke shows de VDS aanwezig is; de Keistadshow, de Friese Sierduiven Show, de Noordshow en Houten (voor- en najaarsbeurs).

Tijdens de rondvraag gaf Piet Verlaat aan dat hij 40 broedschalen in de auto had liggen voor de liefhebber. Tevens vroeg hij of het mogelijk was om de stand mooier aan te kleden. Het bestuur neemt dit mee. Tonny Pijcke wilde graag weten wanneer hij ringen kon bestellen. In principe nu, maar normaal gesproken bestellen we de ringen met de acceptgirokaart in december (inclusief de contributie). De heren Reitsma en de Rijk wilden de ringen niet te vroeg hebben.

Willem Wesselink deelde mede dat Dick Hamer verhinderd was om te komen; Pieter Jansma gaf aan dat Jan Bosch ook had andere verplichtingen had. Pieter Jansma deed een beroep op de leden om rasbeschrijvingen in te sturen voor onze website.

Na een korte pauze was het de beurt aan Willem Mulder om een lezing te houden over verantwoord voeren van vliegduiven. Een heel interessante presentatie. Na afloop konden er vragen worden gesteld.

Na de middagpauze waarin iedereen een broodje kon gaan eten en de handel in duiven plaatsvond, ging Willem de Rijk zoals gewoonlijk de kooien langs om de aanwezige duiven te bespreken. Weer een leerzame bespreking waar de eigenaren van de duiven hun verhaaltje konden doen over hun meegenomen ras. Na een prachtige dag sloot de voorzitter de bijeenkomst af en wenste iedereen wel thuis.