Door: Jos Ankone

Ondanks het mooie vliegweer die dag, was er een mooie opkomst. De zaal zat zo goed als vol en er werd al snel handel gedreven met de meegebrachte duiven.

Om 10.00 uur werd de vergadering geopend door de waarnemend voorzitter Jos Ankone. Er werd een ogenblik stilte in acht genomen door het overlijden van ons clublid Jan de Jong. Als belangrijk punt werd naar voren gebracht het onderwerp bestuursuitbreiding. Uiteindelijk hebben zich twee kandidaten gemeld voor de functies voorzitter en ringencommissaris onder die voorwaarde dat er zich een opvolger zou melden voor volgend jaar aftredend penningmeester Bart Korthouwer.

Na de korte pauze behandelde Rolf Richter zijn meegebrachte reisweners; mooie, grote en sterke duiven in de kleur lichtgestorkt met het verstand van een postduif. Een interessant verhaal met af en toe een humoristische kwinkslag. Vervolgens waren er filmopnamen te zien uit het verleden over hokbezoeken bij Wim Kroon en Henk Vermeulen. Dit door commentaar voorzien van Gerrit Bik. Op de volgende clubbijeenkomst zal het tweede gedeelte getoond worden.

Na de middagpauze werden de aanwezige duiven besproken door Willem de Rijk. Er ontstaan dan altijd weer interessante verhalen over het vliegen van verschillende rassen. Tegen 13.30 uur werd de zaal opgeruimd en werden de kooien weggebracht. Het was weer een mooie clubdag die in goede harmonie verliep.