Door: Jos Ankone

Het was een prachtige dag, de zon scheen. Mooi vliegweer dus, echter… op deze dag was ook de najaarsbijeenkomst van de VDS. De opkomst was weer prima en vele duiven kwamen in de kooien terecht. Persoonlijk vind ik dit het mooiste van zo’n dag. De gesprekken met de liefhebbers en de handel in de duiven. Toch moest er nog een kleine vergadering plaatsvinden.

De voorzitter heette alle aanwezigen welkom, in het bijzonder ons erelid Jan van Schalkwijk die na een ernstig ziekbed weer aanwezig was. Jan bedankte het bestuur voor de mooie bos bloemen die hij mocht ontvangen tijdens zijn ziekte. De volgende nieuwe leden die voor het eerst aanwezig waren, stelden zich voor: de heren Van Beckum, Wichers en Moes. Vervolgens werd een voorstel van Rolf Richter behandeld betreffende de uitbreiding van de redactie. Rolf deed uitleg hierover. Germ Fokkema nam afscheid van de redactie en werd bedankt met een fles wijn en bos bloemen. De voorzitter gaf aan dat hij zich in het jaar 2015 niet meer herkiesbaar zou stellen. Dick Hamer deed echter een dringend verzoek om nog 2 jaar aan te blijven in het belang van de VDS. De voorzitter zou het overdenken. De voorzitter deelde mede dat 8 VDS-leden dit jaar al 25 jaar lid waren. Jan de Jong haalde herinneringen op over de begintijd.

Een van de hoogtepunten die dag was een verhaal over de slenken in woord en beeld door Pieter Jansma. Een tweede hoogtepunt was het vertonen van een film over oud-Hollandse tuimelaars op en duivenplat. Op deze film kon men de resultaten zien van jarenlang gericht fokken om dit ras weer aan het vliegen te krijgen. Beloofd werd om op dit hok volgend jaar een bezoek te organiseren.

Ter afsluiting van deze indrukwekkende dag hield Sijmen van Mourik de traditionele duivenbespreking. Daarna de zaal opruimen en weer huiswaarts.