Door: Jos Ankone

Mede dankzij het bezoek van een aantal leden van de Duitse Hoogvlieg Club (DHC) was er een grote opkomst. Ruim 100 mannen en vrouwen waren komen opdagen. Onze Duitse vrienden hadden ongeveer 200 duiven meegenomen die te koop werden aangeboden. Dit waren zowel vlieg- als sierduiven.

Onze voorzitter heette een ieder van harte welkom en onze Duitse buren werden door hem toegesproken in perfect Duits. Een afgevaardigde van de DHC deed ook een woordje aan ons en nodigde ons uit voor vliegafnames en hokbezoeken. Een extra woordje van onze voorzitter aan de leden betrof een verzoek om ons zieke erelid Jan van Schalkwijk eens te bellen of op te zoeken. Jan zou ook zeker blij zijn met een kaartje om hem een hart onder de riem te steken in zijn zware strijd.

Vervolgens kregen enkele nieuwe leden de tijd om zich voor te stellen. De voorzitter bedankte de leden die zich afgelopen seizoen weer hadden ingezet voor enkele shows in den lande ter promotie van de VDS. De penningmeester legde onze financiële zaken voor aan de vergadering. De VDS staat er op dit moment goed voor. De kascontrole deed dan ook een positief verhaal. Simon Visser en Germ Fokkema werden ook weer voor het volgende jaar gevraagd voor deze taak. In het bestuur waren dit jaar aftredend en herkiesbaar Pieter Jansma en Jos Ankone. Beiden werden herkozen voor een periode van 3 jaar.

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. Andere maten VDS-ringen. Helaas is dit niet realiseerbaar. Ledenwerving. De meeste leden komen in contact met de VDS door andere liefhebbers, de website en promotie. De laatste jaren zijn er veel leden bijgekomen uit het noorden. Advertenties verwijderen van de website. Na twee maanden worden die door de webmaster verwijderd. Indien eerder verkocht, graag doorgeven aan de webmaster.

Als spreker was uitgenodigd Jan van der Stalle. Jan deed een prachtig verhaal over vliegen van duiven met navigatie in woord en beeld. Een prachtig onderzoek met verassende conclusies. Vervolgens presenteerde Dick Hamer een diashow over zijn bezoek, onlangs gehouden in het Midden-Oosten. Een boeiend verhaal over een speciale manier van duiven houden. Ook daar leeft de duivensport volop.

Na een zeer bijzondere VDS-dag vertrok iedereen weer huiswaarts.