Door: Jos Ankone

Ondanks dat veel leden zich wegens ziekte hadden afgemeld, werd de bijeenkomst redelijk goed bezocht. De aantallen duiven in de kooien waren een stuk minder dan andere jaren. Als nieuw lid stelde zich voor Hans Bartels, fokker van Nederlandse helmduiven. nze voorzitter Steven Knobbout was dit jaar aftredend en niet herkiesbaar. Er waren geen kandidaten die zich hadden opgegeven voor deze vacature, dus voorlopig zullen we het zonder moeten doen.

Onze penningmeester behandelde onze financiële positie. Financieel gezien staat de VDS er goed voor. De heren Fokkema en Visser deden een positief verslag namens de kascommissie. Volgend jaar nemen zitting in de kascommissie de heren Kroon en Pijlman. Omdat Sijmen van Mourik zich had afgemeld wegens ziekte, werd de duivenbespreking voor een keer gedaan door Wim Wesselink. Als thema die dag werd een presentatie en discussie gehouden over het vervliegen van hoogvliegers. De zaal had vele meningen over dit onderwerp.