Vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus in Nederland en het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover, hebben wij besloten om de voorjaarsvergadering op 4 april a.s. te Harderwijk niet door te laten gaan.

Namens het VDS-bestuur,

Jos Ankone,
Secretaris VDS